मस्र्याङ्दी गाउपालिकाको बजेट ३८ करोड ८१ लाख

बेसीशहर, २२ असार । लमजुङको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ का लागि ३८ करोड ८१ लाख ७१ हजार ३३४ रुपियाँको बजेट प्रस्ताव  गरेको छ ।

शुक्रबार भएको गाउँ सभामा उपाध्यक्ष होमबहादुर विश्वकर्माले गाँउपालिकाको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।  बजेटमा नेपाल सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान सात करोड २४ लाख, प्रदेश सरकारको वित्तिय समानीयकरण अनुदान एक करोड १० लाख पचास हजार, नेपाल सरकारको राजश्व वाँडफाँडबाट ६ करोड ७७ लाख ४० हजार, प्रदेश सरकारको राजश्व वाँडफाँडबाट २८ लाख ९९ हजार ३३४ रुपियाँ समावेश छ ।
गाउँपालिकाको आन्तरिक आय तर्फ ३६ लाख, सिनो हाइड्रो सगरमाथा पावर कम्पनीबाट प्राप्त २३ लाख ५५ हजार,  अघिल्लो आ.व. २०७४÷७५ को नगद मौैज्दात ३ करोड समावेश गरिएको  छ ।

यस्तै सशर्त अनुदान १५ करोड, सामाजिक सुरक्षा तर्फ रु ४ करोड ६० लाख, गरिवसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम तर्फ ४ लाख ५० हजार र एल.जि.सि.डि.पि.तर्फ १६ लाख ७७ हजार रुपियाँ बजेट तोकिएको छ ।

बजेटमा जेष्ठ नागरिक सम्मान तथा सामग्री वितरण, अपाङ्ग सम्मान तथा सामग्री वितरण, टिच फर नेपाल संगको सहकार्य, अत्यावश्यक औषधि खरिद, स्वास्थ्य स्वंसेवीकाको यातायात खर्च, वाल शिक्षिकाको पोशाक भत्ता लगायतका कार्यक्रमहरु संलग्न रहेको कार्यक्रम खर्चमा ६९ लाख, विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक साहित्यिक, महोत्सव, दिवस सम्बन्धी खर्च, असक्त,असहाय, विपन्न सहायता कोष, विपद् व्यवस्थापन कोष लगायतका कार्यक्रम संलग्न रहेको विविध कार्यक्रम खर्चमा ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
सिप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्चमा ३ लाख ५० हजार, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको पारिश्रमीक सुविधा, कार्यालय सञ्चालन खर्चलगायतमा संलग्न भएको चालु खर्चमा पाँच करोड ५७ लाख रुपैंया विनियोजन गरिएको छ ।
पूँजीगत तर्फको सामुदायिक भवन तथा अन्य भवन निर्माणका लागि भवन निर्माण शिर्षकमा रु एक करोड ३० लाख ८८ लाख, वडा कार्यालय, शाखा, गाउँपालिकाको कार्यालय तथा अन्य आयोजनाहरुको फर्निचर तथा फिक्चर्स शिर्षकमा १३ लाख रुपैंया विनियोजन गरिएको छ । ट्रयाक्टर खरिद, एम्बुलेन्स खरिद जस्ता सवारी साधन खरिदमा ४० लाख, स्काभेटर खरिदमा ५० लाख सहित मेशीनरी तथा औजारमा ६२ लाख रुपैंया विनियोजन गरिएको छ ।
कृषि तथा पशु विकास तर्फका कार्यक्रमका लागि पशुधन तथा वागवानी विकास खर्चमा एक करोड पाँच लाख, गाउँपालिकाको २५ शैयाको अस्पताल स्थापना, सिमलचौरु सिंचाई र दुईवटा वडा तथा मुख्य वस्तीहरु जोड्ने मोटरवाटो ५ वटा सहित सडक तथा पुल निर्माण शिर्षकमा रु तिन करोड ३८ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरि विद्युत संरचना निर्माणमा अठ्ठाईस लाख, तटवन्द तथा बाँध निर्माणमा एघार लाख पचास हजार, सिंचाई संरचना निर्माणमा ७३ लाख पचास हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरि खानेपानी संरचना निर्माणमा ३१ लाख चालिस हजार, सरसफाई संरचना निर्माणमा  पन्ध्र लाख पचास हजार, अन्य सार्वजनिक निर्माणमा तिन करोड ९९ लाख ७४ हजार ३३४ गरी पूँजीगत तर्फ तेह्र करोड ४१ लाख ९४ हजार ३३४ रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
त्यसैगरि सशर्त अनुदान तर्फ पन्ध्र करोड, सामाजिक सुरक्षा तर्फ चार करोड ६० लाख, गरिवसँग विशेश्वर कार्यक्रम तर्फ चारलाख पचास हजार र एल.जि.सि.डि.पि. तर्फ सोह्र लाख ७७ हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।